ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

AIECE: Το ΚΕΠΕ είναι ένα από τα τριάντα πέντε οικονομικά ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα που συμμετέχουν στην μεγαλύτερη ένωση ινστιτούτων οικονομικής συγκυρίας της Ευρώπης και αντιπροσωπεύουν είκοσι χώρες. Στην συγκεκριμένη ένωση συμμετέχουν επίσης, ως παρατηρητές, τέσσερεις μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) καθώς επίσης και δύο επιπλέον ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα (του Βελγίου και της Σλοβακίας). Το εν λόγω δίκτυο διεξάγει και δημοσιεύει τακτικές προβλέψεις για την Ευρωζώνη αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και άλλες εργασίες αναλόγου οικονομικού ενδιαφέροντος. Βλ. http://sites.uclouvain.be/aiece/.

 

ASECU: Το ΚΕΠΕ είναι ένα από τα πενήντα ένα μέλη της Ενώσεως των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξεινίου Ζώνης (http://www.asecu.gr). Η εν λόγω ένωση εκτείνεται από την Πολωνία ως την Αρμενία και την Αίγυπτο και αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών και ερευνητικού προσωπικού, της εκπονήσεως επιστημονικών μελετών και της οργανώσεως δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής υφής.

 

EUREN: Το ΚΕΠΕ είναι ένα από τα εννέα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Economic Network (http://euren-network.eu/). Το εν λόγω δίκτυο διεξάγει και δημοσιεύει τακτικές προβλέψεις για την Ευρωζώνη και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον καθώς και άλλες εργασίες Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.