1 Μαρτίου 2013

Η Έκθεση «Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα – Η Πορεία προς την Ανάκαμψη και την Βιώσιμη Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ, παραδόθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Ομάδα Εργασίας: Δρ. Νικόλαος I. Γεωργικόπουλος (Συντονιστής – ΚΕΠΕ),

 Δρ. Έ. Αθανασίου (ΚΕΠΕ), Δρ. Ν. Βαγιονής (ΚΕΠΕ), Δρ. J. Μ. Barrionuevo (StormHarbour, NY), Δρ. Β. Βουδούρης (London Metropolitan University), κα. Φ. Βουμβάκη (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), Καθ. M. Jefferson (London Metropolitan University), κ. Κ. Κανελλόπουλος (Τράπεζα της Ελλάδος), κ. Η. Ντεμιάν (ΙΟΒΕ), Δρ. Ε. Κασιμάτη (Τράπεζα της Ελλάδος), Δρ. Ρ. Καραγιάννη (ΚΕΠΕ), Καθ. M. Pinedo (Stern School of Business – NYU), Καθ. Δ. Στασινόπουλος (STORM – London Metropolitan University), Δρ. Γ. Σκίντζη (ΚΕΠΕ), Δρ. Κ. Τσούμα (ΚΕΠΕ), κ. Χ. Τριαντόπουλος (Υπουργείο Οικονομικών), Δρ. Η. Λεκκός (Τράπεζα Πειραιώς), Δρ. Δ. Μαρούλης (Alpha Bank), Δρ. Χ. Μπενέκη (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), Δρ. Π. Μονοκρούσος (Eurobank), κ. Β. Μπούκας (ΚΕΠΕ), Δρ. Θ. Τσέκερης (ΚΕΠΕ), Δρ. Ε. Χατζάκης (UBS, NY), Καθ. Ν. Χριστοφίδης (Imperial College London) και Δρ. Α. Χύμης (ΚΕΠΕ).