10 Μαρτίου 2010

Παρουσίαση του βιβλίου της κ. Φανής Ζερβού «Η εξέλιξη και προβληματισμός για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος» και του βιβλίου των κ.κ. Λουκή Αθανασίου, Φανής Ζερβού και Αγαπούλας Κώτση «Οικονομική και δημογραφική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος».     Το πρώτο βιβλίο παρουσίασε ο Διευθυντής Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής του ΙΚΑ, κ. Χρήστος Σκιαδάς και το δεύτερο ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Πλάτων Τήνιος.