12 Φεβρουαρίου 2015

Το ΚΕΠΕ προέβη σε προγραμματική συμφωνία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΔΕ) και το Περιφερειακό Ταμεία Αναπτύξεως της ΠΔΕ προκειμένου να συνδράμει στην  εκπόνηση και υποστήριξη του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος της περιοχής.