13 Νοεμβρίου 2014

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) η 18η Συνάντηση του Δικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.), με θέμα τη διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο: «Η Συμβολή των Οικονομικών Βιβλιοθηκών στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη» που θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οι Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο ΔΙ.Ο.ΒΙ. προέρχονται από τους φορείς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τράπεζα της Ελλάδος, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, AlphaBank και Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.