14-31 Ιανουαρίου 2014

Το ΚΕΠΕ στα πλαίσια επιστημονικών ή/και ερευνητικών συνεργασιών καλεί νέους επιστήμονες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, αλλά κυρίως υποψηφίων διδακτόρων ή διδακτόρων στον ευρύτερο χώρο της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, να στείλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 31-1-2014 στο kepe@kepe.gr