16 Μαϊου 2013

Το ΚΕΠΕ διοργανώνει Ημερίδα την Πέμπτη 30 Μαίου 2013 με θέμα: “Κοινωνική Συνοχή και Οικονομική Κρίση: Δεδομένα, Μαθήματα, Προοπτικές Ανάπτυξης”. Το πάνελ των ομιλητών περιλαμβάνει έγκριτους Ακαδημαϊκούς και διακεκριμένους Αναλυτές και Επιστήμονες από τον ιδιωτικό τομέα και από διάφορα Ερευνητικά Κέντρα. Στο επίκεντρο των αναλύσεων βρίσκονται θέματα που αφορούν τα Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας, την Ευημερία, τους Θεσμούς και την Κοινωνική συνοχή σε περιόδους κρίσης, τις δράσεις για την αντιμετώπισή της, τα διδάγματα από αυτήν αλλά και την Κρίση ως εφαλτήριο για αλλαγή νοοτροπίας και υιοθέτησης ενός νέου οικονομικού μοντέλου για αειφόρο ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας θα διαχυθούν σε ολόκληρη την κοινωνία. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων του ΚΕΠΕ: Αμερικής 11, 5ος όροφος και η είσοδος είναι ελεύθερη. Δείτε το Πρόγραμμα της Ημερίδας  εδώ