17 Απριλίου 2015

Με την υπ. αριθμ. 40393/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ . Γ. Σταθάκη, διορίστηκε Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μ. Μ. Ψαλιδόπουλος.
Επίσης, με την υπ. αριθμ. 40387/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, διορίστηκαν νέα μέλη στο Δ.Σ. του ΚΕΠΕ, οι κάτωθι: Ν. Δουλαδίρης, Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γ. Ζαχαράτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Α. Πατώκος, Οικονομολόγος, Ν. Φράγκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.