19 Ιουνίου 2024

Στο ερευνητικό σεμινάριο του ΚΕΠΕ παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο «H εξέλιξη του επιπέδου των τιμών, το πρόσφατο κύμα ακρίβειας και προτάσεις αντιμετώπισης» του ερευνητή Πρόδρομου Προδρομίδη και του ασκουμένου στο ΚΕΠΕ Ιωάννη Τσάμη.