19 Φεβρουαρίου 2010

Το ΚΕΠΕ διοργάνωσε ημερίδα για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του. Την εκδήλωση προσφώνησε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Καθηγήτρια κα. Λούκα Κατσέλη, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης με επιστολή του, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κορλίρας.