19 Νοεμβρίου 2014

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, το ΚΕΠΕ παρουσίασε, κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα πρώτα αποτελέσματα μελέτης του με τίτλο ‘The Effects of Liberalization of Professional Requirements in Greece’. Τη μελέτη αυτή εκπονούν κατ’ ανάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Ερευνητές του ΚΕΠΕ κα. Έρση Αθανασίου (Συντονίστρια), κ. Νικόλαος Κανελλόπουλος, κα. Ρωξάνη Καραγιάννη και κα. Αγάπη Κώτση. Η παρουσίαση έγινε από την κα. Αθανασίου σε ειδικό σεμινάριο με τίτλο ‘Measuring the Economic Impact of Regulation of Professions’, το οποίο έλαβε χώρα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και συμπεριελάμβανε παρουσιάσεις αντίστοιχων μελετών που διενεργούνται για άλλες χώρες της ΕΕ.