3 Ιουνίου 2015

Κυκλοφόρησε η έκδοση του ΚΕΠΕ με τίτλο: «Βαθμός απελευθέρωσης των επαγγελμάτων και αναμενόμενες επιπτώσεις» στη σειρά Εκθέσεις No 71 των Ερευνητών του ΚΕΠΕ Α. Κώτση (συντονίστριας), Ε. Αθανασίου, Ν. Κ. Κανελλόπουλου, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Παπαϊωάννου και του εξωτερικού συνεργάτη Ι. Κατσελίδη.