21 Ιουνίου 2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, καθ. Π. Κορλίρας, συντόνισε ως chairman το πρωινό τμήμα (session) του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Financial and economic crisis: The return to stability», το οποίο οργανώθηκε από τον Σύλλογο Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης», υπό την αιγίδα του Ιδρύματος.