22 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, Καθηγητής κ. Νικόλαος Φίλιππας, θα συμμετάσχει, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, στην Ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Clusters Εξαγωγικών Επιχειρήσεων: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία εξωστρεφών επιχειρήσεων», όπου και θα αναπτύξει τα χαρακτηριστικά των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και τις προοπτικές μέσω της αξιοποίησης μεθόδων clustering.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Ημερίδας, το ΚΕΠΕ, ως επίσημος σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα εξωστρέφειας, συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, καθώς θα καταγράψει, θα αναλύσει και θα επιμεληθεί τα συμπεράσματα της εκδήλωσης.

 

Για το πρόγραμμα της Ημερίδας πατήστε εδώ

Για την παρουσίαση πατήστε εδώ