25 Ιουνίου 2010

Εκδόθηκε και σε έντυπη μορφή το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις» (Τεύχος 12, Μάιος 2010), το οποίο είναι προσβάσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΠΕ.