27 Μαρτίου 2012

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ Καθηγητής κ. Παναγιώτης Κορλίρας, συμμετείχε ως ομιλητής στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), με θέμα «Η έξοδος από την κρίση και η μάχη για την ανάπτυξη», που έγινε στις 25 Μαρτίου 2012. 

Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, ο κ. Κορλίρας υπογράμμισε τις προοπτικές του κλάδου και τη συμβολή του στη διαμόρφωση ενός νέου μέλλοντος για την ελληνική οικονομία.     Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο κ. Κορλίρας εξέφρασε την άποψη πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας αλλά στην καθοδική φάση ενός υφεσιακού κύκλου, που θα τελειώσει αφήνοντας πίσω του τόσο προβλήματα όσο και ευκαιρίες, και εκτίμησε πως από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 θα αρχίσουν να διαφαίνονται οι πρώτοι μικροί θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης.