28 Ιουνίου 2013

Στις 5-7 Ιουλίου, ερευνητές του ΚΕΠΕ και συνεργάτες του θα επισκεφτούν την Χαλκίδα προκειμένου να παρουσιάσουν ευρήματα των ερευνών τους και προτάσεις για σημαντικά θέματα της ελληνικής οικονομίας (την ύφεση, την ανεργία, τις επενδύσεις, τις μεταρρυθμίσεις, εμπειρίες άλλων χωρών, επιμέρους κλάδους της οικονομίας, τους ανθρωπίνους πόρους, τις προοπτικές κ.ά.).Στις παρουσιάσεις τους, αλλά και μετά από αυτές, θα εξηγήσουν σε φοιτητές οικονομικών σχολών πώς γίνονται (ή θα έπρεπε να γίνονται) οι οικονομικές έρευνες και εμπειρικές αναλύσεις στην χώρα μας, συμπληρώνοντας έτσι το θεωρητικό υπόβαθρο που η νέα γενιά αποκτάει κατά τις σπουδές της. Οι συνεδρίες θα είναι ανοιχτές και στο ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως θα ήθελε να τις παρακολουθήσει και να εξοικειωθεί με τα θέματα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΚΕΠΕ και του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Το πρόγραμμα παρατίθεται εδώ.Η αντίστοιχη περυσινή εκδήλωση είχε διεξαχθεί στο Λουτράκι Κορινθίας.