28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ, καθ. Π. Κορλίρας συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών του Banking Money Conference 2010, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 στο Athenaeum Inter Continental. Στο πάνελ της θεματικής ενότητας με τίτλο ‘Μπορούν να στηρίξουν οι Ελληνικές Τράπεζες την οικονομία και τις Επιχειρήσεις’, συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό χώρο.