28 Φεβρουαρίου 2011

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε από τους κ.κ. J. Malley και K. Angelopoulos του University of Glasgow διάλεξη με θέμα “The Distributional Consequences of Supply-Side Reforms in General Equilibrium”. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 5ος όροφος, στην αίθουσα 508.