29 Οκτωβρίου 2015

Με την υπ. αριθμ. 105782/2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, διορίστηκε Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαος Θεοχαράκης.
Η παρουσίαση του νέου Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή θα γίνει από τον υπουργό κ. Γεώργιο Σταθάκη την Πέμπτη 29/10/2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΚΕΠΕ, Αμερικής 11.