10 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Επιστημονικός Διευθυντής κ. Νικόλαος Φίλιππας και οι ερευνητές του ΚΕΠΕ κ. Θεόδωρος Τσέκερης και κ. Αικατερίνη Τσούμα θα παρουσιάσουν τη μελέτη με τίτλο «Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί Χρηματοδότησης» την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την παρουσίαση αυτή θα προλογίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητής κ. Αχιλλέας Ζαπράνης.