12-15 Ιουνίου 2014

Το ΚΕΠΕ από κοινού με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνει το 13ο Συνέδριο της European Economics and Finance Society EEFS 2014, που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 15 Ιουνίου 2014. Οι βασικοί ομιλητές του Συνεδρίου (Keynote Speakers) θα είναι οι Καθηγητές Kwan Choi (Iowa State Univercity) και Kenneth D. West (Univercity of Wisconsin Madison). Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μεχρι τις 25 Απριλίου του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ