5 Ιουλίου 2013

Την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 διεξήχθη με επιτυχία στο ΚΕΠΕ το θερινό συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου EUREN (European Economic Network), στο οποίο το ΚΕΠΕ είναι μέλος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EUREN απαρτίζεται από εννέα Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα [CEPREDE (Ισπανία), Oxford Economics (Ηνωμένο Βασίλειο), Coe-Rexecode (Γαλλία), RWI (Γερμανία), REF Ricerche (Ιταλία), IHS (Αυστρία), INFOSTAT (Σλοβακία), KOPINT-TÁRKI (Ουγγαρία) και KEPE (Ελλάδα)] και δραστηριοποιείται κυρίως στη διεξαγωγή και δημοσίευση προβλέψεων για βασικά οικονομικά μεγέθη της Ευρωζώνης και της διεθνούς οικονομίας, καθώς και τη συγγραφή και δημοσίευση μελετών σε θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Κατά το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν οι θερινές προβλέψεις του Δικτύου EUREN, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο επόμενο Ενημερωτικό Δελτίο του Δικτύου (Newsletter, EUREN Summer Forecast 2013) εντός του μηνός Ιουλίου [στην ιστοσελίδα http://euren-network.eu/publications.html]. Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Roland Dörn απότο RWI, Juliá Péez Garcí απότο CEPREDE, Katalin Nagy από το KOPINT-TÁRKI, Sebastian Koch από το IHS, ενώ το ΚΕΠΕ εκπροσώπησε ως υπεύθυνη η ερευνήτρια του ΚΕΠΕ Αικατερίνη Τσούμα.