6 Μαρτίου 2015

Ο Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΠΕ, καθ. Ν.Φίλιππας, κατόπιν προσκλήσεως, θα συμμετάσχει στις εργασίες της  Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.