7 Δεκεμβρίου 2011

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 13:00, το ΚΕΠΕ στην σειρά των διακεκριμένων διαλέξεων Distinguished Lectures, φιλοξένησε τον καθηγητή κ. Γεώργιο Δερτιλή, της École des Hautes Études en Sciences Sociales (Παρίσι) σε διάλεξη με τίτλο: “Το ΕλληνικόΔημόσιο Χρέος 1825-1940”. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 5ος όροφος, στην αίθουσα 508.