7 Νοεμβρίου 2023

Συμμετοχή του Προέδρου και Επιστημονικού Διευθυντή του ΚΕΠΕ, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Λιαργκόβα στις εργασίες του συνεδρίου «Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜΜΕ», που διοργάνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης στις 1-2 Νοεμβρίου 2023.