7 Δεκεμβρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μελέτη του ΚΕΠΕ με τίτλο “The effects of liberalization of professional requirements in Greece”. Η μελέτη εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τους Ερευνητές του ΚΕΠΕ Έρση Αθανασίου (συντονίστρια), Ρωξάνη Καραγιάννη, Νικόλαο Κανελλόπουλο και Αγάπη Κώτση, και αποτελεί μία από τις τέσσερις σχετικές μελέτες οικονομικής πολιτικής που χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρο για την κατάρτιση της Νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενιαία Αγορά. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

 

Σύνδεσμος 1

Σύνδεσμος 2