8 – 10 Μαΐου 2015

Συνέδριο του ΚΕΠΕ στην Ελληνική Περιφέρεια (φέτος στην Κυλλήνη Ηλείας).

To πρόγραμμα παρατίθεται εδώ