5 Δεκεμβρίου 2019

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) διαθέτει δωρεάν τις εκδόσεις του, όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο. Παρακαλούμε, γνωστοποιήστε μας τα τεκμήρια που θέλετε στο library@kepe.gr μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019. Τα έξοδα και ο τρόπος παραλαβής επιβαρύνουν τους παραλήπτες

 

Για την λίστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις πατήστε εδώ