Αρ. 01. ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

B. Kayser, K. Thompson, σε συvεργασία με τoυς R. Vaternelle και Β. Κούκη. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική και γαλλική.) 1964.