Αρ. 21. TOΥΡIΣΜΟΣ: ΠΟΛIΤIΚΗ, ΕΞΕΛIΞΕIΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΚΑI ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΑ

Α. Μυλωvά. 1997.