Αρ. 07. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΟΥ ΔIΚΤΥΟΥ ΑΣΤIΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

(Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1967.