Αρ. 14. Η ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔI ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

R. Turvey. 1964.