Αρ. 17. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΠΑΡΑΚΤIΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

J.H. Merryman. 1965.