Αρ. 08. Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΚΑI ΕΛΕΓΚΤIΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΤΟΜΕΑ

Β.Φ. Φίλιoυ. 1985.