Αρ. 02. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟ 2001

Α. Δαρίτση, Κ. Ευστρατόγλoυ, Ε. Μπαλτζάκη, Η. Πoύπoυ. 1981.