Αρ. 01. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ 1961-1971

Θ.Π. Λιαvoύ, Α.Σ. Μυλωvά. 1975.