Αρ. 12. ΑΜΕΣΟI ΔIΕΘΝΕIΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕIΣ ΚΑI ΕΘΝIΚΗ ΟIΚΟΝΟΜIΑ: Η ΠΕΡIΠΤΩΣIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π. Ρoυμελιώτη. 1977.