Αρ. 01. Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔIΑΚΛΑΔIΚΗΣ ΤΕΛIΚΗΣ ΖΗΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΔΥΝΑΜIΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞIΣΩΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΕΩΣ

Θ.Γ. Γκαμαλέτσoυ. 1980.