Αρ. 06. Η ΜΟΡΦΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΕΠI ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

Γ.Φ. Κoυτσoυμάρη. 1963.