Αρ. 01. Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣIΚΟΥΣ ΤΟΜΕIΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1987: ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠIΝΟ_ ΔΥΝΑΜIΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Α. Βoρλόoυ, Α. Λαμπρoπoύλoυ, Γ. Βαφειάδη. 1985.