Αρ. 02. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓIΑ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕIΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 1981-1985

Γ. Συκιαvάκη. 1985.