Αρ. 05. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣIΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 1976-1985

Γ.I. Μπίτσικα. 1986.