Αρ. 06. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕIΔIΚΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΓIΑ ΤΟ 1988

Π. Τovικίδoυ-Ευαγγελάτoυ. 1999.