Αρ. 08. ΜIΚΡΟΜΕΣΑIΕΣ ΜΕΤΑΠΟIΗΤIΚΕΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΕIΣ (ΜΜΕ). 1989.