Αρ. 05. ΕIΣΗΓΗΣΕIΣ ΕΠI ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 1967.