Αρ. 07. Η ΕΛΛΗΝIΚΗ ΑΛIΕIΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ. 1968.