Αρ. 11. ΕΠIΣΚΟΠΗΣIΣ ΚΑI ΑΞIΟΛΟΓΗΣIΣ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΜΝΗΜΕIΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1972.

Γ.Μ. Βελέvη.