Αρ. 12. ΘΕΣΜIΚΟΝ ΚΑI ΟΡΓΑΝΩΤIΚΟΝ ΠΛΑIΣIΟΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΑΣ. 1972.