Αρ. 24. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΑI ΚΑI ΠΟΛIΤIΣΤIΚΑI ΑΠΟΨΕIΣ ΤΟΥ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1972.